Strona główna » Profesjonalna Edukacja » Międzynarodowa konferencja radiologiczno – chirurgiczna „Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce”

Międzynarodowa konferencja radiologiczno – chirurgiczna „Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce”

Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna zaprasza na 

Międzynarodową konferencję radiologiczno – chirurgiczną „Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce” 

Data: 12.11.2016

Miejsce: Warszawa Stadion Narodowy

Prelegenci:

- Prof. Chris Lamb MA VetMB MRCVS DipACVR DipECVDI FHEA

- Prof. Turloug O'Neill MVB MVS MACVSc SertSAS DipECVS MRCVS

IV Międzynarodowa Konferencja 
Radiologiczno – Chirurgiczna 
„Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce”
stadion PGE Narodowy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1

9:00 – 9.45
Chris Lamb - 
Interpretacja objawów radiologicznych schorzeń stawów (45 min)
9.45 – 10.30 
Chris Lamb – 
Zaawansowane obrazowanie dysplazji stawu łokciowego (45 min)
10.30 – 11.15
Turlough O’Neill 
– Dysplazja stawów łokciowych, rozwój schorzenia a tradycyjne metody leczenia chirurgicznego (45min)
11.15 – 12.00 – przerwa
12.00 – 12.45 
Turlough O’Neill 
– Dysplazja stawów łokciowych najnowsze osiągnięcia w leczeniu chirurgicznym (45 min)
12.45 – 13.30
Turlough O’Neill
 – Złamania patologiczne łokcia na tle zaburzeń w kostnieniu, metody leczenia chirurgicznego. Studium przypadków (45 min)
13.30 – 14.15 – przerwa
14.15 – 15.00 
Chris Lamb - Podstawy radiologii płuc (45 min)
15.00 – 15.45 
Chris Lamb – Dlaczego diagnostyka RTG serca jest  taka trudna?  (45 min)
15.45 – 16.30
Chris Lamb - Zaawansowane obrazowanie thorax (45 min)

 

Więcej informacji tu www.poliwet.eu

Informacja o prelegentach