Strona główna » Profesjonalna Edukacja » 1st International Seminar on Regenerative Medicine and Orthobiology

1st International Seminar on Regenerative Medicine and Orthobiology

uniwersyteckie centrum medycyny weterynaryjnej uj-ur

Pierwsze Międzynarodowe seminarium z zakresu Medycyny Regeneracyjnej i Ortobiologii, pod patronatem JM Rektora Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady  odbyło się 22 maja w Ośrodku Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie. 

Seminarium odbyło się dzięki współpracy Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna, Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz  Uniwersyteckiego Centrum Medycyny weterynaryjnej UJ- UR w Krakowie. 

Pierwsze Międzynarodowe seminarium z zakresu Medycyny Regeneracyjnej i Ortobiologii

W wydarzeniu wzięło udział  12 prelegentów. Byli nimi  specjaliści z różnych dziedzin medycyny, którzy praktykują lub badają  innowacyjne metody terapii z użyciem komórek  macierzystych i innych metod z zakresu medycyny regeneracyjnej.

Pierwszym prelegentem spotkania był dr Ryszard Iwanicki z Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt w Lublinie, który wystąpił z wykładem na temat terapii komórkami macierzystymi w przypadkach schorzeń ortopedycznych u małych zwierząt. Kanwą wykładu był opis własnych przypadków klinicznych.

Pierwsze Międzynarodowe seminarium z zakresu Medycyny Regeneracyjnej i Ortobiologii

Gościem z Katedry i Zakładu Biofarmacji, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  była dr hab. Alicja Zajdel, która zaprezentowała wykład na temat „Potencjał osteogenny i chondrogenny mezenchymalnych komórek macierzystych ze szpiku kostnego, tkanki tłuszczowej oraz sznura pępowinowego”. Po zakończeniu wykładu odbyła się  dyskusja w której między innymi poruszany był  temat  wykorzystania w terapii komórek  macierzystych  łożyska .

Pierwsze Międzynarodowe seminarium z zakresu Medycyny Regeneracyjnej i Ortobiologii

Doświadczeniem oraz kreatywną interpretacją własnych obserwacji podzielił się zespół  młodych naukowców: mgr Skubis Aleksandra i mgr Bartosz Sikora z  Katedry i Zakładu Biofarmacji, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tematem prezentacji było pozyskiwanie i charakterystyka komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej i rąbka rogówki.

Pierwsze Międzynarodowe seminarium z zakresu Medycyny Regeneracyjnej i Ortobiologii

Pierwsze Międzynarodowe seminarium z zakresu Medycyny Regeneracyjnej i Ortobiologii

Temat oftalmologiczny podtrzymał dr n. wet Maciej Kiełbowicz z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej  UJ- UR w Krakowie. W swoim wykładzie na temat zastosowania komórek macierzystych w leczeniu ubytków rogówki przedstawił wyniki badań autorskich nad zastosowaniem  komórek porożogennych.

Pierwsze Międzynarodowe seminarium z zakresu Medycyny Regeneracyjnej i Ortobiologii

Sponsorem wydarzenia była firma Vetoquinol. Przedstawicielka firmy lek. wet. Magdalena Dziwisińska  prezentowała nową platformę internetową dla samodzielnego dokształcania się w zakresie weterynaryjnej ortopedii.

Vetoquinol

W programie wykładów wzięli udział organizatorzy wydarzenia: dr hab. n. wet. Roman Aleksiewicz, prof. UR z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR  w Krakowie oraz dr n. wet. Marcin Bojarski Prezes Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna – Chorzów.  Dr hab. n. wet. Roman Aleksiewicz jako doświadczony specjalista w dziedzinie weterynaryjnej ortopedii przedstawił wykład na temat zastosowania stymulowanych światłem komórek macierzystych w leczeniu zespołu mięśnia  nadgrzebieniowego u psa.  W swoim wykładzie przedstawił innowacyjną  terapię z zastosowaniem komórek macierzystych według metody Hutchinsona. Współautorami  prezentowanej pracy byli dr n. wet. M. Kostrzewski i dr n. wet. M. Cichecki.

dr hab. n. wet. Roman Aleksiewicz

Dr n. wet. Marcin Bojarski  w swoim wykładzie przedstawił medycynę regeneracyjna  jako nowe wyzwanie dla praktyki lekarsko weterynaryjnej.

Dr n. wet. Marcin Bojarski

Natomiast wiedzą praktyczną na temat terapii urazu ścięgna zginacza głębokiego u koni z zastosowaniem usieciowanego kwasu hialuronowego podzielił się lekarz weterynarii Łukasz Gątkiewicz z przychodni weterynaryjnej „EVAN”.

Pierwsze Międzynarodowe seminarium z zakresu Medycyny Regeneracyjnej i Ortobiologii

Spotkanie zakończyli goście z Katedry i Zakładu Biochemii, Wydziału Lekarskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr n. med. Grzegorz Hibner  i mgr Małgorzata Kimsa. Tematami wytępień była charakterystyka komórek macierzystych oraz hodowle komórek macierzystych 2D i 3D – w układzie mono i kokultury.

Pierwsze Międzynarodowe seminarium z zakresu Medycyny Regeneracyjnej i Ortobiologii

Pierwsze Międzynarodowe seminarium z zakresu Medycyny Regeneracyjnej i Ortobiologii

Seminarium odbyło się dzięki współpracy wielu zespołów.  Pieczę nad całością sprawowała Rada Naukowa w skład której weszli : Prof. dr hab. Urszula Mazurek ,Dr hab. n. wet. Roman Aleksiewicz, Dr hab. n. wet. Krzysztof Lutnicki, Dr n. wet. Aneta Bocheńska, Dr hab. n. wet. Marcin Bojarski, Dr n. med. Michał Nowakowski. Natomiast problemy związane z organizacja przyjął na siebie Komitet Organizacyjny na czele z  dr n. wet. Grzegorzem Ramiszem. W ramach prac komitetu organizacyjnego  lekarze weterynarii , członkowie Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna  Marta Likus i Grzegorz Golba  połączyli swoje siły ze studentami Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ- UR w Krakowie Roksaną Miłek, Magdalenę Głębocką oraz Kataryną Albu.

Seminarium cechował nie tylko ogrom fachowej wiedzy i żywa dyskusja ale także towarzyskie kuluarowe spotkania.

Komórki macierzyste

Komórki macierzyste

Dorota Niedziela

Wolą uczestników było, żeby tego typu spotkanie, celem wymiany poglądów naukowych i klinicznych, było organizowane cyklicznie co roku. 

 Wychodząc naprzeciw tej opinii – ZAPRASZAMY DO KRAKOWA ZA ROK !!!!

Komórki macierzyste