Strona główna » "Poliklinika Studentom" » Ultrasonografia » Obraz ultrasonograficzny żołądka prawidłowego i w schorzeniach u psów

Obraz ultrasonograficzny żołądka prawidłowego i w schorzeniach u psów

Żołądek prawidłowy

Żołądek znajduje się w przedniej części jamy brzusznej, po lewej stronie. Zajmuje przestrzeń od IX do XII żebra. Leży pionowo i doogonowo od wątroby. U zwierząt na czczo zawiera niewielką ilość płynu i powietrza. W prawidłowym obrazie żołądka obserwujemy 4-5 skurczów perystaltycznych na minutę. U psów grubość ściany żołądka wynosi od 3 do 5 mm. Grubość ściany jest oceniana przez pomiar odległości od hiperechogenicznej powierzchni  śluzówki do wewnętrznej hiperechogenicznej powierzchni błony surowiczej (otrzewna ścienna). Sama błona śluzowa tworzy grubą hipoechogeniczną warstwę, a przylegająca do niej błona podśluzowa jest hiperechogenną cienką linią.

Zapalenie żołądka(Gastritis)

Obserwujemy poszerzenie  ściany żołądka i zachowaną 5-warstwowość ściany. Fałdy błony śluzowej są pogrubione. Możemy odróżnić zapalenie żołądka od nowotworu , gdyż w chorobie nowotworowej także mamy pogrubioną ścianę ale nie ma zachowanej strefowości ściany.

Choroba wrzodowa żołądka

Wrzód w obrazie USG ma postać ograniczonego zgrubienia ściany o ubogoechowej strukturze. Skrzeplina, która może występować we wrzodzie  jest hiperechogeniczna. Żołądek w chorobie wrzodowej wypełniony jest płynem. Obserwujemy pogrubienie ściany narządu.  Kiedy mamy do czynienia z perforującym wrzodem w obrazie USG widać powietrze w jamie otrzewnowej lub obecność pokarmu w jamie. Przy długotrwałych perforujących wrzodach występuje wzrost echogeniczności wynikający z wtórnego zapalenia otrzewnej.

Mięśniak gładkokomórkowy(Leiomyoma)

Mięśniak gładkokomórkowy jest łagodnym nowotworem występującym głównie u starszych psów, u których nie obserwuje się objawów klinicznych. Jest diagnozowany przypadkowo podczas badania ultrasonograficznego. W tej chorobie nowotworowej żołądek jest nadmiernie wypełniony płynem. Mięśniaki są niewielkie,  homogeniczne o łagodnie zaznaczonych granicach zmian.

Mięśniakomięsak gładkokomórkowy(Leiomyosarcoma)

Jest nowotworem złośliwym. Zmiana ta o niejednorodnej strukturze, z centralną jamą,  osiąga wielkość 5 cm. W guzie widoczne są hipoechogeniczne lub bezechowe ogniska. Obserwujemy pogrubioną ścianę żołądka oraz wyraźny zanik strefowości ściany.

 

Bibliografia

  1. Kari L.Anderson, DVM, Diplomate ACVR, Ultrasonography of the GI tract
  2. Anna Kosiec Tworus, Życie weterynaryjne, Diagnostyka ulrasonograficzna przewodu pokarmowego u psów i kotów
  3. J.K. Kealy, J.P. Graham, Diagnostyka radiologiczna i ultrasonograficzna psów i kotów
  4. Thomas G.Nyland, Diagnostyka ultrasonograficzna małych zwierzą

Autor Anna Śledź,
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR